Tiedonhallintapalvelut

Tiedon tehokas hyödyntäminen on luonnollinen osa nykyaikaista liiketoimintaa. Tehokkaassa tiedonhallinnassa liiketoiminnan prosessit, sopivat järjestelmät ja sovellukset sekä infrastruktuuri integroituvat yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Tiedonhallinnan mahdollisuuksien ja hyötyjen tunnistaminen ja lunastaminen on usein vaikeaa yrityksille, koska niiltä puuttuu usein tarvittava aika tai osaaminen.

Erikoisosaamisemme avulla voit kehittää yrityksesi kykyä hallita ja hyödyntää tietoa liiketoiminnassa.

 

 

 

 

 

Palveluitamme:

Tiedonhallinnan nykytilakartoitus
Teemme raportin yrityksesi tiedonhallinnan nykytilasta ja ehdotamme kehityskohteita. Yksilöitävässä raportissa voidaan kuvata esim. missä tietoja syntyy, säilytetään ja kulutetaan, miten tietoja käsitellään ja miten sitä jaetaan sisäisesti/ulkoisesti.

Tiedonhallintaympäristön kehityssuunnitelma
Teemme suunnitelman yrityksesi tiedonhallinnan kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmassa esitetään yrityksesi toimintaan ja tietojärjestelmiin tehtävät muutokset sekä niiden vaiheistus. Yrityksen IT ympäristöön tehtävät muutokset voidaan sisällyttää suunnitelmaan.

Business Intelligence
Suunnittelemme ja kehitämme yrityksellesi Business Intelligence käytäntöjä. Busines Intelligence suunnitelma voi sisältää esim. suosituksia tietolähteistä, tiedon keräämisen ja käsittelyn metodeista,  työkaluista, raporteista, tärkeimmistä mitattavista kohteista (KPI), ja mittaristosta (Dashboard).

Tietojen analysointi ja raportointisuunnitelma
Avustamme yrityksesi saatavilla olevan tiedon analysoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä palvelu voi sisältää esim. asiakaspalautteen ja sosiaalisen median tietojen analysoinnin.

Sopivien ratkaisujen valinta ja käyttöönotto
Autamme yritystäsi valitsemaan ja ottamaan käyttöön liiketoiminnan tarpeita vastaavia tiedonhallintaratkaisuja. Voimme myös avustaa liiketoimintaprosessien mukauttamisessa ja toteuttaa tarvittavat koulutukset yrityksesi johdolle ja loppukäyttäjille.

Ulkoistettu tiedonhallinta
Kehitämme yrityksesi tiedonhallintaa järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Tämä palvelu on täysin yksilöitävissä, sovimme sen laajuudesta ja sisällöstä kanssasi.