Digitaalisen sisällön palvelut

Yritykset kilpailevat asiakkaiden ajasta ja huomiosta. Digitaalisessa muodossa olevan sisällön ja sen käytettävyyden sekä saatavuuden merkitys on nykyään suuri.

Menestyvät yritykset tarjoavat houkuttelevaa, selkeää sekä helposti löydettävää tietoa tuotteistaan ja palveluistaan.

Tämän lisäksi niiden tuotteet ja palvelut toimivat hyvin erilaisilla laitteilla, internet yhteyksillä ja käyttäjillä. Kehitämme yhteistyössä yrityksesi digitaalista sisältöä.

 

 

 

 

 

Miten voimme auttaa?   

Käytettävyystestaus
Raportti halutun kohteen esim. yrityksesi www sivuston, online-palvelun, tuotteiden, mobiiliratkaisujen tai työkalujen käytettävyydestä. Raportti sisältää dokumentaation käyttötapahtumasta sekä selvityksen tunnistetuista ongelmista ja kehitysideoita. Testaamisessa voidaan hyödyntää oikeita käyttäjiä ja työntekijöitäsi.

Sisällön suunnittelu
Sisältösuunnitelma esim. yrityksesi verkkosivustolle, mobiiliratkaisuille, online kaupalle sekä erilaisille digitalisille palveluille ja tuotteille. Suunnitelmassa huomioidaan sisällön käytettävyys ja siihen voidaan sisällyttää esitestaus. Sisällön tuotannosta ja mahdollisesta ohjelmointityöstä voidaan sopia erikseen.

Ilmakuvaus
Kuvia ja videota halutusta kohteesta esim. kiinteistö, ympäristö, alue tai tapahtuma. Kuvat ja video voidaan julkaista suorana internettiin.