Digitaalisen muutoksen palvelut 

Digitalisaatio avaa yrityksille uusia kehitysmahdollisuuksia. Digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen muuttaa liiketoimintamalleja, markkinoita ja kilpailua. Ne mahdollistavat esim. yrityksen suorituskyvyn kehittämisen, uusien asiakkaiden hankkimisen ja asiakaskokemuksen tehokkaan hallinnan. 

Digitaalisen muutoksen suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät vahvaa ymmärrystä yrityksen toiminnasta ja digitalisaatiosta.

Mahdollistamme yrityksesi digitaalisen muutoksen digitaliasaation osaamisellamme.

 

 

 

 

 

Miten voimme auttaa?

Digitaalisten valmiuksien kartoitus
Raportoimme yrityksesi valmiudesta hyötyä digitalisaatiosta. Raportissamme kuvataan esim. kehitysmahdollisuuksia, niissä tarvittavia resursseja, liiketoimintaprosesseja ja osaamista.

Digitaalisten kykyjen selvitys
Raportoimme yrityksesi kyvystä hyödyntää digitaalisia teknologioita (tietojärjestelmät, tiedon tuotanto ja yhteiskäyttö, työkalut) sekä teemme kehitysehdotuksia.

Digitaalinen strategian kehittäminen
Ehdotamme yrityksellesi digitaalista strategiaa, tavoitteita ja kehityspolkua. Ehdotuksemme sisältää selvityksen yrityksesi digitalisaation tavoitteiden vaatimista strategisista päätöksistä, niiden vaihtoehdoista ja valintojen seurauksista.

Digitaalinen muutoksen toteutuksen suunnittelu
Teemme suunnitelman yrityksesi digitaalisen muutoksen aikataulusta, toimenpiteistä, kustannuksista, resursoinnista ja osaamistarpeista.

Digitaalisen toimintojen suunnittelu
Teemme suunnitelman yrityksesi erilaisten toimintojen digitalisoimiseksi. Suunnitelma voi sisältää esim. tilausten, varausten, toimitusten, markkinoinnin ja mainostamisen digitalisoinnin.

Digitaalisen muutoksen hallinta
Koordinoimme yrityksesi digitaalisen muutosta ja valvomme erilaisten muutosprojektien toteutusta. Raportoimme tarpeisiisi vastaavalla tavalla.